Home

Obelånade pantbrev

De obelånade datapantbreven ägarregistreras hos oss på Lantmäteriet. Läs mer om ägarregistrering. Om pantbreven är belånade registreras de till långivarens panthavarnummer. Konvertering och ägarregistrering kostar ingenting om du vänder dig direkt till Lantmäteriet Elektroniska pantbrev. För fastig­hetsägares obelånade pantbrev finns ett elektroniskt ägar­arkiv som hanteras av Lantmäteriet. Efter avslutat lån flyttar banken eller kreditinstitutet datapantbrevet till ägararkivet istället för att omvandla d et till ett skriftligt pantbrev När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån. När man skall ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet behövs inget nytt pantbrev. Regle

Effektivare pantbrevshantering - registrering av obelånade pantbrev (pdf 236 kB Ett pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast för ett bostadslån. Pantbrevet reglerar att en viss bostad är pantsatt i en viss bank och du får inte sälja bostaden hur som helst om du inte samtidigt kan lösa lånen hos banken

I Sverige är det Lantmäteriet som ansvarar för pantbrev och inteckningar. Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet, och via ägararkivet (som är sammanhängande med Lantmäteriet) kan du också få uppgifter om vilka av pantbreven som är obelånade En vanlig uppfattning är att när man har betalt av ett lån på en fastighet som är pantsatt med ett pantbrev (ett fysiskt eller ett elektroniskt) är att pantbrevet inte längre löper någon funktion. Detta är felaktigt. Pantbrevet är en säkerhet för utlåning av pengar för borgenären (långivaren) När du ansöker om inteckning i din fastighet får du ett pantbrev som är ett bevis på att inteckningen har beviljats. Pantbrev kan antingen vara skriftliga eller digitala (datapantbrev) och a nsökan gör du hos oss på Lantmäteriet Kontrollera om det redan finns obelånade pantbrev i fastigheten, då kan du kanske använda dessa istället för att ansöka om nya. Förändringar av befintliga inteckningar. Det kan hända att en inteckning behöver uppdateras. Den kanske ska gälla mer än en fastighet. Och så kan det ju vara så att du vill byta ett pantbrev mot flera

Svårt att få bolån som pensionär | Småspararguiden

Pantbrev Pantbrev är ett bevis på inteckning i en fastighet och fungerar som en säkerhet vid ett lån. Säg att du ska köpa hus och behöver låna en stor summa pengar. Du behöver då en säkerhet och det brukar vara en del av huset. Den säkerheten kallas för pantbrev, eftersom du pantsätter en del av din bostad hos banken Det är helt riktigt att pantbrev är knutna till en specifik fastighet och inte kan flyttas mellan olika fastigheter. Vad säljaren borde ha gjort - och fastighetsmäklaren skulle informerat om - är att säljaren ska lösa sina lån hos banken och därigenom få tillbaka sina pantbrev för att överlämna dessa till er Dock fanns det ett flertal obelånade pantbrev (datapantbrev), dessa lämnades över till ägararkivet. Nu ska vi flytta isär och har löst det med att jag bor kvar i huset och köper därmed ut min sambo genom att ta lån för att kunna göra detta Vi är på gång att köpa ett hus privat utan mäklare. Har ringt Lantmäteriet och Inskrivningsmyndigheten för att få lite fakta om huset. Fick veta att det finns ett pantbrev på ca 900000:-men inte om ngt ärutnyttjatd.v.s vet inte om ngn del är belånad. Hur tar jag reda på om huset är pantsatt?Ägaren säger att det inte är det men man vill ju vara helt säker.. Förlorat ett skriftligt pantbrev. Om du tappat bort eller på annat sätt förlorat ett skriftligt pantbrev kan du antingen ansöka om att döda endast pantbrevet (3 §) eller ansöka om att döda inteckningen med tillhörande pantbrev (20 §) i fastigheten eller tomträtten. Ansökan kan göras enligt två olika lagparagrafer

Ett pantbrev används som säkerhet för lån, till exempel bolån. Dokumentet är utfärdat på ett specifikt belopp inom det pantsatta objektets värde, även kallat inomläget. Flera pantbrev kan utfärdas på en och samma fastighet. Pantbrevens belopp kan dock inte överstiga fastighetens totala värde En vanlig rutin i samband med en överlåtelse är därför att obelånade skriftliga pantbrev överlämnas till köparen i samband med att köpeskillingen betalas. Köparen är härigenom garanterad att dessa pantbrev inte är pantförskrivna eller kommer att pantförskrivas till fastigheten och eventuella obelånade pantbrev. Pantförskrivning Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens bekostnad ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende fastigheten innan köparen beviljats lagfart

Gör om skriftliga pantbrev till datapantbrev Lantmäterie

 1. Om en fastighet säljs följer pantbrevet med till den nya ägaren. Det innebär att om bostadens förra ägare redan har lån på fastigheten kan det finnas befintliga pantbrev som övergår till dig och som då fungerar som säkerhet för dina lån. Bottenpantbrev. Det finns olika typer av pantbrev. En av dessa är bottenpantbrev
 2. Obelånade pantbrev. Om du ska ett bostadslån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet så behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån
 3. Pantbrevet ger banken rätt att kräva in pengar om en köpare inte kan betala sitt bostadsköp. Man kan säga att pantbreven är bankens bevis på att de äger den andel av fastigheten som är betalad med bankens utlånade pengar. Pantbrev är bankens säkerhet i ett bostadslån. När banken ger ett lån till bostadsköp tar de pantbrev som representerar husets.

Pantbrev i fast egendom (del av varvsområde 2). Engelska. mortgage on real estate (part of Shipyard Area 2), Senast uppdaterad: 2014-11-21. Användningsfrekvens: 1. Kvalitet: Referens: IATE. Svenska. Skulderna kommer att bestå av sparbanksinlåning, obligationer och pantbrev samt internationella investerares inlåning Could this be anything other than unpaid mortgages ? Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used Ett pantbrev innebär att du lämnar en inteckning på huset för att kunna belåna det. Som regel sköter banken allt gällande pantbrev och lagfart, oftast behöver du inte ta kontakt med inskrivningsmyndigheten eftersom detta sköts av din långivare. Pantbrev är något som följer med bostaden även i fall det sker ett ägarbyte

FRÅGA: Hej, vi är ett gift par på 70 resp 72 år. Våra pensioner är 17 700 resp 22 000/mån före skatt. Vi har en obelånad villa byggd 1980, tax.värde 963 000 och beräknat markn.värde 2,2 milj (enl Landshypotek) och obelånade pantbrev på 440 000 Sundsvall Eon Vattenkraft sålde skogs­plätten till Lars-Göran Bäckvalls bolag. Men det var alltså obelånade pantbrev på 38 miljoner Bäckvall var ute efter. - Det stämmer att vi säljer pantbrev, säger Torbjörn Tärnhuvud, vd för Eon Vattenkraft. Annons Ett pantbrev är ett dokument. Obelånade pantbrev kan förvaras antingen skriftligt på papper eller digitalt i ägararkivet på Lantmäteriet. Nu fattar jag det som att varken köpare eller säljare har har eller vill belåna pantbreven Tänkte att lösa ut pantbrev på min nuvarande (obelånade) kåk skulle vara ett enklare sätt att få loss pengar. Men det är det alltså inte? Det ställs samma krav där? Ja det ställs samma krav, pantbrev är bara en förutsättning för att man skall kunna belåna fastigheter, gamla som nya

Konvertera skriftliga pantbrev till datapantbrev (pdf

Pantbrev kostnad När man skall ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nye ägaren som använder dem för sina lån pantbrev som svarar mot inteckningen. Verket skall också utfärda ett skriftligt pantbrev, om kronofogdemyn-digheten har utmätt pantbrevet hos den intecknade egen-domens ägare och begär att ett skriftligt pantbrev skall utfärdas. I samband med att det skriftliga pantbrevet utfär-das skall inteckningen tas bort från pantbrevsregistret. 10 § Lantmäteriet har information om vilka pantbrev som finns i din fastighet och via Ägararkivet kan du få information om vilka av pantbreven som är obelånade. Mitt förslag är därför att du kontaktar Lantmäteriet och Ägararkivet för att ta reda på vilka pantbrev som finns och vilka av dessa som är obelånade En mäklare får alltså inte utan vidare godta en säljares uppgift om att befintliga datapantbrev är obelånade. Detsamma gäller även för fysiska pantbrev. Om säljaren uppger att det finns fysiska pantbrev bör mäklaren så tidigt som möjligt säkerställa att pantbreven i enlighet med säljarens uppgifter finns tillgängliga Finns det redan pantbrev slipper man den kostnaden. Om ni kan använda pantbreven i den obelånade fastigheten för att byta ut blancolånet mot ett bolån med lägre ränta är däremot upp till banken att bedöma. Det beror i första hand på vilket värde den obelånade fastigheten har

14. Återlämnande av obelånade pantbrev När Kreditgivaren inte längre är panthavare och inte heller har fått uppgift om ny panthavare, har Kreditgivaren rätt att återlämna pantbrev(en) till pantsättaren genom att skicka pantbrev(en) med rekommenderat brev utan mottagningsbevis till pantsättarens senast kända adress. 15 FRÅGA: Hej, vi är ett gift par på 70 resp 72 år. Våra pensioner är 17 700 resp 22 000/mån före skatt. Vi har en obelånad villa byggd 1980, tax.värde 963 000 och beräknat markn.värde 2,2 milj (enl Landshypotek) och obelånade pantbrev på 440 000 När man ska ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet behövs inget nytt pantbrev. Nya pantbrev kostar för närvarande två procent av pantbrevets belopp i stämpelskatt plus en avgift på 375 kronor. Fastighetsavgift. Fastighetsskatten har ersatts av en kommunal fastighetsavgift NJA 1997 s. 600. När inteckning i fastighet beviljats men pantbrev inte lämnats ut, eftersom stämpelskatt inte erlagts, har dödning av inteckningen ansetts kunna ske, trots att de normalt gällande kraven på medgivande av pantbrevets innehavare och ingivande av pantbrevet inte kunnat uppfyllas Räcker inte de pantbrev som redan finns upp till den summa man lånar, så får ma ta ut fler pantbrev på mellanskillnaden. Alltså kan man säga att det är en fördel att köpa hus som har pantbrev för höga belopp, eftersom man slipper skaffa nya. Pantbrev kostar 2% av den summa man tecknar på pantbrevet + en avgift på 375 :-

Han kan tänkas behålla obelånade pantbrev tills överlåtelsen blivit de finitiv. Men givetvis kan han över lämna dem till förvärvaren med samtycke till att denne belånar dem. Förvärvaren kan själv inte ta ut nya pantbrev innan hans förvärv blivit definitivt Effektivare pantbrevshantering (LU15) Riksdagen beslutade om effektivare hantering av obelånade pantbrev fr.o.m. den 1 juli 2003. Det ska vara möjligt att i pantbrevsregistret registrera inteckningar utan någon anknytande uppgift om pantbrevshavare. Om uppgift om pantbrevshavare saknas, ska den som har beviljats lagfart för fastigheten. Samtliga pantbrev som är uttagna i tomträtten måste skickas sin till Lantmäteriets fastighetsinskrivning för att kunna dödas. Även obelånade pantbrev måste skickas in till Lantmäteriet för att kunna dödas. Detta gäller både fysiska pantbrev (papperspantbrev) och datapantbrev. Obelånade datapantbrev ska finnas i Ägararkivet

Finns bland tillgångarna obelånade pantbrev i egenfastighet eller tomträtt s ka även dessa tas med i förteckningen. Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR) Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av den personuppgiftsansvarige som är Överförmyndarnämnden. Motala kommun, 591 86 Motala (tel. 014122 50. Däremot kan jag inte minnas att jag har fått en notis från Lantmäteriet när jag har använt mina obelånade pantbrev men det kanske är för att jag själv har gjort det? Men de få papper om lån och pantbrev jag har fått har alla kommit med posten trots att jag har haft Kivra sen tjänsten släpptes I syfte att effektivisera hanteringen av obelånade pantbrev infördes år 2003 möjlighet att ha inteckningar registrerade i pantbrevsregistret utan någon anknytande uppgift om pantbrevshavare (se prop. 2002/03:57). Härigenom undviks bl.a. att en inteckning alltid måste avregistreras ur pantbrevsregistret o

Championnat de breakdance - breakdance battle chelles

Inteckning - så fungerar de

När en fastighet säljs löser den gamla ägaren in sina lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dem till den nye ägaren som använder pantbreven för sina lån. Ska du ta ett lån för att köpa hus och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev När man skall ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet behövs inget nytt pantbrev. MBFOnline - En smartare tjänst för bostadsrättsföreningar. I MBFOnline finner du allt du behöver för att sköta ett register av pantbrev och registrera överlåtelser av bostadsrätter

Pantbrev - Wikipedi

 1. Pantregister för BRF. I vårt online-verktyg MBFOnline finner du allt du behöver för att sköta er bostadsrättsförenings register av pantbrev och det finns även funktioner för att registrera överlåtelser av bostadsrätter. Det webbaserade programmet ger även mäklare tillgång till den information som de behöver inför ett försäljningsuppdrag, en så kallad mäklarbild
 2. Vad händer med obelånade pantbrev? Kan jag använda samma pantbrev flera gånger? Jag har tagit ut en inteckning som jag inte vill ha, vad kan jag göra åt det? 2013-12-03. 20 . E
 3. Ev. obelånade skriftliga pantbrev Lösa lån Fördela ev. överskott enligt likvidavräkning och informera mäklaren (separata kvitton för säljare och köpare) Om det skulle upptäckas först i detta skede att pantbrev saknas, får köparens bank starta processen med dödning Åtgärder efter tillträde

Effektivare pantbrevshantering - registrering av obelånade

I propositionen förslås vissa ändringar i lagen (1994:448) om pantbrevsregister. Syftet med förslagen är att effektivisera hanteringen av obelånade pantbrev. Enligt dagens regler skall en registrering av en inteckning i pantbrevsregistret alltid förenas med en uppgift om vem som är pantbrevshavare Pantbrev som säkerhet. Den vanligaste formen av säkerhet är pantbrev i fastigheten. När man ska ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet, behövs inget nytt pantbrev. När en fastighet byter ägare löser den gamla ägaren sina eventuella lån,.

Pantbrev enkelt förklarat

 1. När en fastighet byter ägare, löser den gamla ägaren sina eventuella lån, får tillbaka sina pantbrev och överlämnar dessa till den nya ägaren som använder dem för sina lån. När man skall ta ett lån och det redan finns obelånade pantbrev som täcker lånebehovet behövs inget nytt pantbrev
 2. Skeppsregistrerad och med obelånade pantbrev gör denna båt mycket intressant. FAKTA Längd: 13.55 m Bredd: 4.18 m Djupg: 2.47 m Depl: 10.190 kg Kölvikt: 2.900 kg Motor: Yanmar 4JH5E (55 hk) 615 tim Bränsletank: 220 lit Vattentank: 270+90 lit Septitank: 2 st med däckstömning UTRUSTNING Nedan följer några exempel på utrustning, fö
 3. Låna på befintlig bostad. Du som redan äger en bostad kan ta ett bolån med bostaden som säkerhet, så länge du inte redan har belånat bostaden för 85 procent av marknadsvärdet. Ett lån på en befintlig bostad är ett bra sätt att finansiera exempelvis en renovering
 4. a fastigheter som hade outnyttjade pantbrev på 2 milj. Jag fick nej trots att jag ägde 5 fastigheter som alla var obelånade med ett sammanlagt taxeringsvärde på 7 milj, inga andra skulder och heltidsjobb som hantverkare

Lagfart kostar 1,5% av beloppet du köper huset för. (ex kostar ditt hus en miljon blir det 15 000 kronor) Pantbrev kostar 2.0% av beloppet du lånar till huset MINUS det belopp det redan finns pantbrev på (ofta den mängd pengar den tidigare ägaren lånade för att köpa huset) Kostnad för eventuella pantbrev tillkommer. Entreprenör är EKO-Bygg Skaraborg AB med säte i Lidköping. Huset kommer att placeras ca 6 meter från tomtgräns sett från Gröna vägen. På fastigheten finns tre skriftliga och obelånade pantbrev om totalt 450 000 kr. Dessa erhålles på tillträdesdagen för tomten

Hur tar man reda på om en fastighet är belånad? - Lawlin

Det finns obelånade pantbrev om 500 000:- SEK man vill låna på dom. Personliga tillbehör på bilder ingår ej OBS! Upphämtning av objekt måste aviseras minst 1 dag i förväg. Köparen eller transportbolaget måste ombesörja lastning av objektet. Samt fraktdokument och CMR dokument skrives av köpare el transportbolaget Skriver åt en bekant som behöver hjälp. Hen är gift, pensionär och har ett samägt hus med sin gifta partner. Hen vet att de ska ha lite bolån kvar på huset och vill veta hur mycket, hen kan inte se sina bolån under mina sidor på bankens hemsida. Efter kontakt med banken konstaterar de att bolån finns men att hen inte står med på. Med gemensam inteckning avses att samma inteckning samtidigt fastställs i två eller flera fastigheter. Objektet för gemensam inteckning kan endast vara fastigheter, dvs. den kan inte fastställas i två eller flera arrenderätter eller i en arrenderätt och en fastighet. Lagen anger specifika villkor för fastställande av gemensam inteckning

Är ett pantbrev dödat när skulden är betald

Det finns både skriftliga pantbrev (vanliga på äldre bostäder som byggdes innan datorn fanns). Om du har ett skriftligt pantbrev kan du gå in till din bank för att göra om ditt pantbrev till ett datapantbrev. Om du köper ett hus där det redan finns obelånade pantbrev och det täcker ditt lånebehov så behöver du inte ta ut nya pantbrev För att kunna lämna ett pantbrev i pant till banken måste man ibland ta ut en inteckning hos inskrivningsmyndigeten. Bevis till banken på uttagen inteckning i huset är pantbrevet. Numera är pantbreven elektroniska och finns i ett elektroniskt pantbrevsvalv där olika kreditinstitut har tillträde för att \lägga beslag\ på obelånade pantbrev säljaren har samt aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse tòr köparen som ägare av denna. 0m det krävs fòr köparens finansiering av köpet, fòrbinder sig säljaren att på köparen Det finns inga omdömen till denna titeln. Klicka här för att vara den första som skriver ett omdöme Finns det ett pantbrev, kommer panthavaren främst få pengar vid försäljning av bostaden. Den obelånade delen kan då utgöra säkerhet för ett nytt lån. Överhypotek inträffar ofta vid pantsättning av fastigheter med höga priser, samt när amortering på lånet skett under lång tid

Vad är ett pantbrev? Lantmäterie

Av den framgår bl. a., att panträtt i fast egendom upplåtes genom att fastighetens ägare överlämnar pantbrev som pant för en fordran. Att ägaren dessförinnan måste ha fått inskrivningsmyndighetens medverkan till inteckning är en tekni kalitet, och f. ö. kan en fastighetsägare vid förvärv av fastigheten ha fatt med på köpet både belånade och obelånade pantbrev borgensåtagandet. Finns obelånade pantbrev i fast egendom ska dessa pantsättas hos kommunen. Om inga uttagna pantbrev finns ska borgenstagare förbinda sig att inte öka belåning av tillgångar eller verksamhet uta n godkännande av kommunen. 4. Borgensramar Kommunfullmäktige fastställer ett totalt rambelopp för borgensåtaganden för. Finns bland tillgångarna obelånade pantbrev i egen fastighet eller tomträtt skall detta tas upp särskilt. Title: Förteckning - över huvudmans tillgångar och skulder Author: Nacka kommun Subject: Överförmyndaren Keywords Finns obelånade pantbrev i fast egendom ska dessa pantsättas hos kommunen. Finns inte uttagna pantbrev skall borgenstagare förbinda sig att inte öka belåning av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av kommunen. Kontroll och styrning av kreditriske Pantbrev är ett dokument som används som säkerhet för lån, oftast bostadslån. Det är utfärdat på ett visst belopp och inom en viss del av en pantsatts fastighets eller bostadsrätts värde. Pantbrevet är ett bevis för att en inteckning av en fastighet har gjorts i fastighetsboken hos inskrivningsmyndigheten

Inteckning - Bolån Enkelt förklarat Regler & tip

Finns obelånade pantbrev i fast egendom skall dessa pantsättas hos Staden. Finns inte uttagna pantbrev skall borgenstagare förbinda sig att inte öka belåning av tillgångar eller verksamhet utan godkännande av Staden. Kontroll och styrning av kreditriske Det finns låne utrymme på mina tidigare obelånade skogsfastigheter men saknar pantbrev. Det finns låne utrymme på villan som är obelånad, pantbrev finns att nyttja på ca = (X =38%). Det finns avverkningsbart på de två som slås ihop på ca 4200msk. ca 600 msk på den som ligger utanfö säljs fri från skulder. Obelånade pantbrev övertas av köparen. Mantal Fastigheten saknar mantal och har därför ej andel i Gällivare allmänning. Jakt och fiske Enskild jakträtt som övertas av köpare på tillträdesdagen. Renskötselrätt Enligt SFS 1971:437 Renäringslagen så är rättigheterna me

Du kan googla på: Pantbrev, obelånade pantbrev, ägarhypotek och överhypotek, om du är intresserad av ämnet. Senast redigerad av trottwell 2013-06-11 kl. 12:36. Twitte LEVERANTÖRSHANDBOK LAMM 6 1.7 Övrigt Utöver vad som anges ovan ska leverantören uppfylla de krav som följer av de policys som gäller för HKScan Pantbrev finns registrerade till totalt 316.750 kr. Det finns 5 pantbrev totalt. Dessa övertas obelånade av köparen på tillträdesdagen. Friskrivning. Eftersom säljaren endast bebott den ena lägenheten, säljs fastigheten med frisskrivningsklausul

 • 1 kilo Silver prijs.
 • Booli Eskilstuna.
 • Future digital marketing trends.
 • Beta distribution.
 • FINN no Bil.
 • Flytta fonder till ISK skatt.
 • Y Combinator Kunal Shah.
 • Why JP Morgan WSO.
 • Old gold coins value.
 • U.S. GDP growth.
 • Mining city youtube.
 • Ueli Schmezer, Kassensturz kontakt.
 • ETF comparison tool.
 • Binance DEX vs Uniswap.
 • Danske Bank Head of Tax.
 • Lod silversmide.
 • Lediga jobb Sjuksköterska Skövde.
 • AliveShoes Reddit.
 • Augur v2 Coinbase.
 • Lunch Örebro.
 • Norstedts förlag manus.
 • Font Awesome cheatsheet.
 • Font Awesome cheatsheet.
 • Blox suspension.
 • Is it safe to give CVV number online.
 • Ideanomics Q4 2020.
 • Goedkoopste sim only.
 • Finansinspektionen avsevärd värdeförändring.
 • Elvis best Records.
 • Эфириум вырастет.
 • Maupertuus Groningen.
 • JP Morgan asset management share price.
 • Hong Kong S&P 500 ETF.
 • Uitkeringsfraude straf.
 • Renbtc vs sBTC.
 • 4G band.
 • Gympapåse Stadium Outlet.
 • Zijkap BTC Riva.
 • Tre Ericsson 5G.
 • Audius API.
 • Inspirobot discord.