Home

Depositobescherming betekenis

Inleiding. Elk deposito dat wordt aangehouden bij een kredietinstelling uit een lidstaat van de Europese economische ruimte is beschermd bij faling tot € 100.000 per persoon en per instelling. Elk beleggingstegoed dat wordt aangehouden bij een Belgische beleggingsonderneming is beschermd bij faling tot € 100.000 per persoon en per instelling INFORMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING Deposito's verricht bij vdk bank nv worden beschermd door: Het Garantiefonds (BE) Beschermingslimiet: 100.000 euro per deposant en per kredietinstelling (1) Indien u verscheidene deposito's heeft bij dezelfde kredietinstelling: Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden bi INFORMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING . Deposito's verricht bij AXA Bank Belgium nv worden beschermd door: Het Garantiefonds (BE) Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt ten hoogste 100.000 euro per persoon en per kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening met 90.000 euro en een zichtrekening met 20.000 euro heeft, dan ontvang INFORMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING Aanvullende informatie: (1) Algemene beschermingslimiet: Indien een deposito onbeschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, worden de deposanten terugbetaald door een depositogarantiestelsel

Beschermingsregelingen Garantiefonds en Beschermingsfond

Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Zo kan je spaargeld niet zomaar verdwijnen. Hoe werkt het Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant INFORMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING Pagina 2 van 2 (2) Beschermingslimiet voor gemeenschappelijke rekeningen Je kunt de brochure 'Bescherming deposito's en financiële instrumenten in België' kosteloos bij je KBC-kantoor verkrijgen of raadplegen op www.kbc.be/depositobescherming. Altijd beschikbaar De KBC-Spaarrekening is een product van onbepaalde duur. De tegoeden op je spaarrekening zijn op elk moment en zonder kosten opvraagbaar

De tak 26 is een beleggingsverzekering die vergelijkbaar is met een kasbon of obligatie. Een tak 26-product heeft geen verzekerde en geen begunstigde. Ze biedt je een gegarandeerd rendement aan voor een beperkte duur. Het kapitaal en de voorziene intresten krijg je uitbetaald op een tijdstip dat je zelf hebt bepaald kredietinstelling. Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het niveau v an de garantie te bepalen. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening heeft met ee n saldo van EUR 90.000 en een zichtrekening met een saldo van EUR 20.000, is zijn terugbetaling ook beperkt tot EUR 100.000 Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening met 90.000 euro en een zichtrekening met 20.000 euro heeft, da

Dit betekent dat alle deposito's bij Quintet Private Bank (Europe) S.A. bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening met 90.000 euro en een zichtrekening met 20.000 euro aanhoudt, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling die beperkt is tot 100.000 euro De financiering door de banken zelf is immers ruim onvoldoende om de uitkeringen bij faillissement van een grote bank te kunnen dekken. Bijgevolg is het dus grotendeels de overheid - en dus de belastingbetaler/uzelf - die de depositogarantie in feite zal financieren INFORMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING. Deposito's verricht bij Beobank NV|SA worden beschermd door: Het Garantiefonds (BE) Beschermingslimiet: 100.000 euro per deposant en per kredietinstelling (1) Indien u verscheidene deposito's heeft bij dezelfde kredietinstelling: Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden bij elkaa

Het geld op een spaarrekening valt onder de garantieregeling. Dit betekent dat het Garantiefonds voor financiële diensten tussenkomt indien een bank haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Wat doet de FSMA? Elke spaarrekening heeft een informatiefiche. Die geeft een overzicht van de voorwaarden die van toepassing zijn op de spaarrekening Informatiefiche over de Depositobescherming Deposito's verricht bij ING België NV worden beschermd door: Het Garantiefonds (BE) Beschermingslimiet: 100.000 EUR per deposant en per kredietinstelling (1) Indien u verscheidene deposito's heeft bij dezelfde kredietinstelling Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden bij elkaa

Vertalingen in context van depositobescherming in Nederlands-Frans van Reverso Context: De depositobescherming wordt vanaf nu uitsluitend beheerd door het Garantiefonds voor financiële diensten Depositobescherming Informatiefiche. DEE PIVATE BAK Koninklijk besluit van 21 november 2016 over de verplichtingen inzake de aan de deposanten te Dit betekent dat alle deposito's die door één of meer van die bankmerken zijn aanvaard, samen zijn gedekt tot 100.000 euro Vertalingen in context van de depositobescherming in Nederlands-Frans van Reverso Context: Deze organisatie heeft als doel, op Europees vlak in de meest ruime zin, de samenwerking en de uitwisseling van ervaring te bevorderen tussen instellingen belast met de depositobescherming Beursvennootschappen naar Belgisch recht. In België geregistreerde bijkantoren van beursvennootschappen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat, onder het toezicht van de NBB, en/of in België gevestigde verbonden agenten waarop die vennootschappen een beroep doen

 1. g van de Belgische bescher
 2. Dit betekent dat als Care IS of BinckBank in de problemen komt, dit geen gevolgen heeft voor uw beleggingen. Voor liquiditeiten is het deposito garantiestelsel van toepassing. Het enige wat u dan zou moeten doen is op zoek gaan naar een andere vermogensbeheerder
 3. g wordt vanaf nu uitsluitend beheerd door het Garantiefonds voor financiële diensten. Het Bescher
 4. g Deposito's verricht bij Bank J.Van Breda & C° nv worden beschermd door het Garantiefonds (BE) Bescher

Dat betekent dat uw vennootschap zowel voor het voorlaatste als voor het laatste afgesloten boekjaar niet méér dan een van de volgende criteria overschrijdt: een balanstotaal van € 3.650.000, een jaaromzet (exclusief btw) van € 7.300.000 en een gemiddeld personeelsbestand van 50 (3) Depositobescherming van gezamenlijke rekeningen In het geval van gezamenlijke rekeningen, is de maximumlimiet van € 100.000 van toepassing op elke rekeninghouder. 'Liquiditeiten op een rekening waarop minstens twee personen volmacht hebben die vennoot zijn in een bedrijf, lid van een vereniging of ee Informatiefiche over de depositobescherming Deposito's verricht bij de bank worden beschermd door Het garantiefonds (BE) Beschermingslimiet 100.000 euro per deposant en per kredietinstelling (1) Indien u verscheidene deposito's heeft bij dezelfde kredietinstelling Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstellin INFORMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING DW17010/N - januari 2017 1 van 2 Deposito's verricht bij Argenta Spaarbank nv worden beschermd door: Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt

INFORMATIEFICHE OVER DE DEPOSITOBESCHERMING Deposito's verricht bij BNP Paribas Fortis worden bescherm door: Het Garantiefonds (BE) Dit betekent dat alle deposito's die door één of meer van die bankenmerken zijn aanvaard, samen zijn gedekt tot 100.000 euro Dit betekent dat alle deposito's bij dezelfde kredietinstelling bij elkaar worden opgeteld om het bedrag te bepalen dat wordt gedekt. Als een deposant bijvoorbeeld een spaarrekening met 90.000 euro en een zichtrekening met 20.000 euro heeft, dan ontvangt hij of zij een terugbetaling van slechts 100.000 euro. INFORMATIEFICHE DEPOSITOBESCHERMING Dat betekent dat de lopende berekeningsperiode van 12 maanden niet wordt afgebroken, maar verder loopt op de begunstigde spaarrekening. Informatiefiche over de depositobescherming Lees het document met essentiële spaardersinformatie voor je een spaarrekening opent Depositobescherming Kasbons uitgegeven door financiële instellingen gevestigd in België, zijn onderworpen aan het Belgische recht en kunnen beschouwd worden als een deposito. Bijgevolg worden ze beschermd in het kader van de Belgi-sche depositobeschermingsregeling. Meer informatie hierover vindt Dit zou alle spaarbankklanten tot een bedrag van 100.000 euro betekenen. In landen buiten de EU zijn er vaak vergelijkbare regels voor depositobescherming. Deposito's van een klant bij een Japanse bank worden bijvoorbeeld beschermd tot een bedrag van 10 miljoen Japanse yen, volgens de geldende regelgeving in 2013

Het Garantiefonds voor financiële diensten en beschermingsfonds beschermen uw tegoeden en financiële instrumenten. Ze komen tussen als een aangesloten instelling haar verplichtingen niet meer kan nakomen. In dat geval betaalt het Fonds uw tegoeden of financiële instrumenten voor een bepaald bedrag terug. Het Garantiefonds en. Re: TAK 21 / TAK 26. Bericht. door robokat » 21 september 2010, 18:54. Staar je niet teveel blind op het garantiefonds; uiteindelijk is de draagkracht ervan relatief beperkt en dekt het maar 0,4% van alle spaargelden in Belgie af. Je moet dus altijd het voorzichtigheidsprincipe in acht nemen: spreiden, spreiden en nog eens spreiden

Informatiefiche Over De Depositobeschermin

 1. Maar plaats er niet te veel geld op! Op een termijn van 8 jaar is het rendement van een spaarrekening immers hoogst waarschijnlijk lager dan dat van een Tak 21 spaarverzekering. Het is dus een kwestie van de juiste dosering te vinden tussen welk deel u beter aanhoudt op een spaarrekening en welk deel u beter in een Tak 21 spaarverzekering plaatst
 2. g is van toepassing op deposito's van gelden die worden aangehouden in de vorm van bedragen op zicht-, termijn- of op spaarrekeningen. Wat betekent het begrotingsakkoord voor... 11 April, 2016 By Ad
 3. Spaarrekeningen. Eenvoudig, duidelijk en altijd beschikbaar. Kies de gereglementeerde spaarrekening van Belfius Bank die past bij uw wensen en behoeften en combineer ze naar voorkeur! De tarieven van de basisrente en de getrouwheidspremie kunnen ten allen tijde door de bank worden gewijzigd
 4. Het geld is vervolgens door de overheid gewoonweg uitgegeven. Het garantiefonds is -net zoals het zilverfonds zaliger- een lege doos die miljarden euro's Belgische overheidsschuld bevat. Dat er geen echt potje voor de depositogarantie bestaat maakt in feite niet zoveel uit, want uiteindelijk komt men bij problemen toch bij de overheid.
 5. API de traduction; À propos de MyMemory; Se connecter.
 6. Wij focussen op die zaken die voor u écht belangrijk zijn: uw gezin, uw woning, uw gezondheid, uw mobiliteit, uw pensioen, uw spaargeld en uw beleggingen. Onze 3 miljoen klanten vinden de gemoedsrust dankzij onze uitstekende service en de hoge kwaliteit van onze producten en diensten. Wij zijn supporter van uw leven. Over AG
 7. Care IS belegt zo veel als mogelijk duurzaam. Dit betekent dat de fondsen en ETF's die geselecteerd worden, rekening houden met bepaalde duurzaamheidscriteria. Care IS biedt vermogensbeheer aan vanaf €100.000. Aangesloten bij het klachteninstituut KiFiD en men heeft verklaard de uitspraken van de Geschillencommissie als BINDEND te aanvaarden

Welke depositobescherming biedt het Duitse stelsel? Het beschermingsmechanisme van de Duitse deposito's bestaat uit twee luiken: Het wettelijke luik , dat recentelijk geharmoniseerd werd op het niveau van de Europese Unie, biedt een bescherming van de deposito's tot een bedrag van 100.000 euro per persoon en per bank De depositobescherming. Je rekeningen in euro vallen sowieso onder het depositogarantiestelsel. Dat betekent dat bij een eventueel faillissement van je bank het gezamenlijke kapitaal op je zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijnrekeningen beschermd is tot een bedrag van 100.000 euro. Deze bescherming geldt per persoon en per bank De nadelige gevolgen van de deelnemingen voor de depositobescherming wegen. derhalve zwaarder dan hun betekenis voor de beveiliging van de opbrengst van het bankbedrijf. Les effets négatifs des participations en ce qui concerne la protection Dit betekent dat je op bitcoin kunt speculeren zonder een crypto-portemonnee te bezitten en het vervelende koopproces daarvan te doorlopen. alle landen moeten makelaars zich registreren als financiële instellingen en zich houden aan strikte richtlijnen voor depositobescherming beheren wat betekent dat ze slechts mogen opgenomen of overgeschreven worden wanneer het kind er belang bij heeft. De ouders bevestigen volledig verantwoordelijk te zijn voor de naleving van deze regel en zij vrijwaren de Bank op hoofdelijke en ondeelbare wijze voor alle schadelijke gevolgen van de niet-naleving ervan

Depositogarantiestelsel Consumentenbon

Wat zijn de beste tips voor Deposito Beschermingsfonds? Bij het huren van een huis of appartement, moet het belang van de bescherming aanbetaling niet worden onderschat. Na een paar eenvoudige tips is een goede manier om te beschermen tegen gewetenloze verhuurders blijven. Huurders moeten het huurcontrac 3 v10/01/2020 KBC Bank NV - Bolero - Havenlaan 2 - 1080 Brussel Tel. 0800 628 16 BTW BE 0462.920.226 RPR Brussel IBAN BE77 4096 5474 0142 BIC KREDBE B Cryptomunten vallen niet onder de depositobescherming of een andere beschermende regeling. Wat met de inhoud van een bankkluis? Bezittingen in een bankkluis blijven uw eigendom, ook als een bank failliet is. Is geld op zakelijke rekeningen beschermd? Zowel uw persoonlijke rekeningen als zakelijke rekeningen zijn beschermd tot 100.000 euro per bank Belgen zijn grote fans van hun spaarboekje. Zo stond er anno 2020 nog zo een slordige 290 miljard euro geparkeerd op spaarrekeningen. Maar wie vandaag zijn geld op een spaarrekening zet, verdient hier nog maar heel weinig mee. Wie echter de moeite neemt om te zoeken en te vergelijken kan nog wel een betere rente krijgen voor zijn spaargeld Algemene Informatie betreffende Rekeningen en Kaarten (PDF) Maximumbedragen voor verrichtingen via Home'Bank, Business'Bank, de ING Smart Banking-app, de bankautomaat en uw bankkaart (PDF) Bijzonder Reglement voor Betalingstransacties (PDF) - geldig vanaf 01/01/2020. Bijzonder Reglement voor Betalingstransacties (PDF) - geldig vanaf 01/01/2021

Spaarrekening - KBC Bank & Verzekerin

Wat betekent tak 26? - Verzekeringen

 1. De termijnrekening kan niet vervroegd gesloten worden, behalve in uitzonderlijke omstandigheden, die door ons te beoordelen zijn. In dat geval betaalt u een verbrekingsvergoeding. Het is dus niet zeker dat u uw startkapitaal zal recupereren. Lees deze documenten voor u een Step-up termijnrekening opent. Bankvoorwaarden termijnrekeningen
 2. 2 BESCHERMINGSFONDS VOOR DEPOSITO S EN FINANCIËLE INSTRUMENTEN Openbare instelling opgericht door de wet van 17 december 1998 (B.S. 31/12/98) Activiteitenverslag & jaarrekening 2002 Goedgekeurd door het Bestuurscomité op 18 maart 2003 de Berlaimontlaan Brussel Tel: 32.2/ Fax: 32.2
 3. g
 4. g in deze tijden van beroering Herman DEBREMAEKER Secretaris-generaal van het Bescher
 5. g 13 19 Intellectuele eigendom 14 20 Fiscaliteit 14 21 Slapende moneyou rekeningen 15 22 Overlijden15 23 Discretieplicht16 24 Registratie en verwerking persoonsgegevens 17 25 Tarieven, rentevoeten, belastingen en kosten 18 26 Beëindiging van de klantrelatie 18 . 27 19 28 19 29 Wijziging van de MoneYou algemen
 6. g (waarover de banken geen controle hebben), in plaats van de kwaliteit en kostprijs of voordelen van het product, dit zou betekenen dat, als de financiële capaciteit van één depositogarantiestelsel opgebruikt is, dit stelsel geld kan gaan lenen bi
 7. Stefaan Michielsen. 11 juni 2020. Vandaag om. 01:00. Het spaargeld mobiliseren voor investeringen of als risicokapitaal voor bedrijven botst op diepgewortelde spaargewoonten, risicoafkerigheid en fiscale hordes. 'Richt een herstelfonds op om overheidsinvesteringen te financieren. En geef de beleggers een belastingvoordeel om daarin te investeren

De Belgische dochter van Deutsche Bank bestaat binnenkort niet meer als aparte juridische entiteit. Alle lokale bijkantoren van Deutsche Bank fuseren nog voor het einde van het jaar met de Duitse moeder. Dat betekent in concreto dat de Belgische klanten van Deutsche Bank onder de Duitse depositobescherming vallen, die in veel gevallen meer dan 100.000 euro per bank en per persoon garandeert 18 Depositobescherming 13 19 Intellectuele eigendom 14 20 Fiscaliteit 14 21 Slapende moneyou rekeningen 15 22 Overlijden15 23 Discretieplicht16 24 Registratie en verwerking persoonsgegevens 17 25 Tarieven, rentevoeten, belastingen en kosten 18 26 Beëindiging van de klantrelatie 18 . 27 Wijziging van de MoneYou algemene voorwaarden1

Beurscodes, betekenis en hulp bij zoeken Europa AEX Euronext Amsterdam BRU Euronext Brussels PSE Euronext Paris LIS Euronext Lissabon CHX CBOE Europe, grote(re) EU aandele Academia.edu is a platform for academics to share research papers Beste CFD-makelaar - Broker Compare. De handel in forex, derivaten, cryptocurrency's, ETF's, CFD's & aandelen kan resulteren in een totaal verlies van uw kapitaal. Ongeveer 80% van alle handelaren verliezen geld Download deze Hologram Van Een Vingerafdruk Op De Achtergrond Van De Bankkluisdeur Het Concept Van Depositobescherming Bescherming Van Besparingen.

Informatiefiche over de depositobeschermin

NEWSLETTER NR 5 De notificatie van de begroting 2012 voorziet in een taks op de omzetting van effecten aan toonder die nog in omloop zijn, zowel op de omzetting in gedematerialiseerde effecten als in effecten op naam NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 15.10.2008 COM(2008) 661 definitief 2008/0199 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAA

De depositogarantie: zijn uw spaarcenten effectief

Betekent een kasbon ook meteen kassa Kasbon. Een kasbon kan, mits enig zoeken, meer opleveren dan een Staatsbon en zeker als u rekening houdt met de maximale depositobescherming bij éénzelfde bank is uw inleg gewaarborgd en loopt u dus geen enkel risico (2009: EUR 100.000) Uiterst interessant om te weten...Depositobescherming voor ons beiden?Die spaargeldbescherming? Inderdaad, daar­over gaat het. Het is de bescherming tot € 100.000 van uw spaargelden (deposito.. Niet alle landen hebben dezelfde uitgebreide depositobescherming als Duitsland en andere EU-landen. Alvorens een overnight depositorekening of een termijndepositorekening te openen, moet worden nagegaan in hoeverre de spaardeposito's beschermd zijn tegen de gevolgen van het faillissement van de bank • Depositobescherming voor financiële instrumenten Operationeel Management & Havenlogistiek Havenlogistiek • Definities: blue banana, model shift, EDC, RDC, LCL, o Verklaar bondig de betekenis van en het verschil tussen een cycle service level en een fill rate

Van het geld dat je bij jouw (failliete) bank op zicht-, termijn- en spaarrekeningen hebt staan, krijg je dan maximaal 20.000 euro per hoofd terug. Voor een (echt)paar is dat dus maximaal 40.000. Spaarboekjes zijn een zeer veilige vorm van beleggen en is onderworpen aan het Duitse depositobescherming. Vanaf de eerste euro krijg je op je spaarrekening rente al. Hoe het opnemen van geld . Wilt u een grotere financiële aankoop te doen, zodat u kunt weer uit het geld van uw spaarrekening, natuurlijk 2,00% af, dagelijks berekend op basis van de cryptovalutavordering van elk aandeel over de gehele periode dat het beleggingsproduct in bezit is. Dit betekent dat de cryptovalutavordering per aandeel dagelijks met 0,005479% (1/365e deel van 2,00%) daalt

Spaarrekening FSM

De SpaarPlus Rekening van vdk bank heeft geen vaste looptijd: je opent of sluit de rekening af wanneer jij dat wil. 0,10% getrouwheidspremie, voor bedragen die 12 opeenvolgende maanden behouden blijven. Die intresten zijn tot een bedrag van 980 euro per persoon vrijgesteld van roerende voorheffing, voor inkomstenjaar 2021 Dat betekent dat er voor elk aandeel dat van het product in omloop is, onderworpen aan depositobescherming. Wat zijn de kosten? Kosten in de loop van de tijd De verlaging van de opbrengst (RIY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement

depositobescherming - Vertaling naar Frans - voorbeelden

 1. g
 2. g. Dat betekent dat je kapitaal beschermd is tot 100.000 euro wanneer je bank of verzekeraar over de kop gaat. Niet enkel je bankier of boekhouder, maar ook je verzekeraar denkt mee om je spaarcenten zo zinvol mogelijk aan de kant te zetten
 3. g van 100.000 euro per volmachtshouder en per financiële instelling. Sparen is momenteel dan ook de veiligste keuze
 4. g van de betreffende bank; Dat betekent dat de spaarder niet kan beschikken over de aanbetaling tijdens de looptijd van het contract. Als tegenprestatie ontvangt de investeerder echter meestal een hogere rente op het op lange termijn geïnvesteerde kapitaal voor deze beleggingsvorm
 5. Larcier Wet en Duiding - Economisch recht (8 delen) - Wet en Duiding Bank en Zekerheden. Dit geannoteerd wetboek in de reeks Larcier Wet en Duiding -..
 6. gen, alsook conform de bepalinge

de depositobescherming - Vertaling naar Frans

flatex deposit protection 2020: Meer informatie over deposit protection Regulation by BaFin Open nu een account & handel met flatex & invest Het bedrag van de depositobescherming in het kader van het Beschermingsfonds verhoogt gedurende een jaar tot 100.000 euro. Weinig ervaring in het verkeer betekent meer kans op ongevallen depositobescherming. Bedrijfsmodellen van banken De kredietcrisis heeft de aandacht gevestigd op de bedrijfsmodellen van banken. Dit betekent dat bij een succesvolle buitenlandse expansie van RaboDirect de belastingbetaler wordt blootgesteld aan nog eens 25 miljard euro aan buitenlandse deposito's, bovenop de al bestaand

Beursvennootschappen nbb

Ook een waarborg van 100

Money Explorer is een financieel informatietijdschrift uitgegeven door Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt a Dat betekent dus maximaal 40.000 euro per persoon. 4. Die bescherming geldt voor de naar schatting 65 banken en 25 beursvennootschappen die onder de Belgische depositobescherming vallen - Depositobescherming door FSCS: net als bij een retailaccount komt u in aanmerking voor het Financial Services Compensation Scheme dat bescherming biedt tot £ 85.000 die u bij ons houdt. - Gebruik van FOS door individuen: als individuele handelaar ('consument') kunt u gebruik maken van de Financial Ombudsman Service als u niet tevreden bent met het resultaat van een klacht bij ons Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten status column - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen

Hoe veilig is beleggen? Care IS vermogensbehee

 1. g maximaal 106.320.000 euro / persoon bedraagt. De depositobescher
 2. g betaald wordt. Ook daarvoor zou moeten gelden dat banken die meer risico nemen meer premie zouden moeten betalen
 3. Samenvatting Handelswetenschappen Bank en Beurs - Van Inleiding tot H1 tot en met H13 en andere samenvattingen voor Bank & beurs, Handelswetenschappen. Uitgebreide samenvatting van alle behandelde hoofdstukken van het vak Bank&beurs van het 1ste jaar handelswetenschappen
 4. Flatex-klanten moeten hogere prijzen instellen. Vanaf 1 november 2017 is de ordercommissie verhoogd met.Nu moeten flatex-klanten 5,90 euro betalen voor de handel bij XETRA Frankfurt. Er zijn ook wisselkosten
 5. Vertalingen van het uitdrukking OOGPUNT VAN DE WERKING van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van OOGPUNT VAN DE WERKING in een zin met hun vertalingen:beleidskader en vertoont vanuit het oogpunt van de werking van de interne markt verschillende...
 6. g een argument is waar spaarders belang aan hechten, maar hij wil de impact ervan niet overdrijven: Spaarders en beleggers hadden vorig jaar vooral aandacht voor de financiële en economische sterkte van landen. Wij hebben wellicht een beetje mee geprofiteerd van het imago van Duitsland als sterk land

Hier vindt u de gereglementeerde spaarrekeningen die passen bij uw behoeften. Uw geld goed beheren, betekent ook uw spaargeld goed beheren. Daarom hebt u bij Beobank de keuze uit een aantal gereglementeerde spaarrekeningen. Vergelijk ze en kies de rekening die het beste voldoet aan uw behoeften. U kunt uiteraard ook meerdere rekeningen combineren Ideaal om een kleine geldreserve aan te leggen. Vision Plus is ideaal om geld te plaatsen dat u voor minstens 12 maanden niet nodig heeft.. 100% GRATIS en online. 100% GRATIS en online. Geen belasting op de interesten tot 980€. Geen belasting op de interesten tot 980€. 0,25 %. Basisrente. 0,05 % Many translated example sentences containing column protection - Dutch-English dictionary and search engine for Dutch translations Congresstraat 12-14 1000 Brussel T +32 2 220 54 40 F +32 2 220 54 25 / www.fsma.be FSMA_2015_08 dd. 27/07/2015 Richtlijnen omtrent het aanbod van en d

 • Hallä skicka mig ditt nummer Instagram.
 • Bbp Europese landen 2020.
 • Schuhschrank für schmalen Flur.
 • Attefallshus entreprenad.
 • Valentine's Day specials 2021 Near Me.
 • Call option example.
 • 100 grams Gold Biscuit Images.
 • Trading Board Boursorama.
 • Myinstantoffer Lending Club.
 • Aktien News Feed.
 • Bsmh HealthStream.
 • SafePal wallet price.
 • Maximale zorgtoeslag 2021.
 • ACI Dealing Certificate New Version PDF.
 • History of Swimming.
 • Bet slang.
 • Royal Design Göteborg.
 • Marsfjäll 85.
 • Check cryptokitty value.
 • ING investment funds.
 • Tencent Gewinn.
 • USA TODAY student loans.
 • Tomt Södertälje.
 • Norstedts förlag manus.
 • Ny Teknik elbilar.
 • Jdotb armory.
 • Embracer Group Discord.
 • Create SLP token.
 • Pepperstone broker usa.
 • Byta värmesystem från pellets.
 • Dimecoin wallet download.
 • Bitcoin ATM machine in Berlin Germany.
 • Currency options Profit Calculator.
 • Morningstar stock.
 • Is Ethereum a good investment.
 • Forbes startups 2020.
 • Blocket Lägenheter Helsingborg.
 • Foreign financial institution definition.
 • Bytecoin daemon.
 • NPV IRR payback Calculator.
 • How many days does the trust have to respond to foi requests?.